LOGO MORZUCH r.z. 1982

Witamy!

Jest nam serdecznie miło powitać Państwa
na stronie internetowej
Kancelarii Adwokackich MORZUCH

 

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

prawa rodzinnego

Rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska

praw majątkowych

Podziały majątku i sprawy o zapłatę

Odszkodowań

Wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej

prawa karnego

zbrodnie, przestępstwa i występki oraz Europejski Nakaz Aresztowania

prawa karnego wykonawczego

Odroczenie wykonania kary, przerwa w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny