Adwokat Rita Morzuch należy do zespołu wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie i uczestniczy w przeprowadzaniu wielu egzaminów kwalifikacyjnych. Przez dwie kadencje pełniła funkcje przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przy ORA, a także przewodniczyła posiedzeniom Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Koszalinie.
W kadencji 2001-2004 adwokat Rita Morzuch pełniła funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.
Przez wiele lat wykonywania zawodu Kancelarie Adwokacką Adwokat Rity Morzuch opuściło wielu aplikantów, którzy pomyślnie zdali egzamin adwokacki i obecnie prowadzą własne kancelarie.

Adwokat Dorota Morzuch wykonuje zawód od 2002 roku w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Koszalinie, najpierw w siedzibie przy ul.Piłsudskiego 11-15, a obecnie przy ul.Piłsudskiego 35.
Zgromadzenie Izby Koszalińskiej w dniu 20.10.2007 roku wybrało adw. Dorotę Morzuch do składu Okręgowej Rady Adwokackiej, gdzie pełni funkcję Sekretarza ORA.
W grudniu 2009 roku adw. Dorota Morzuch uczestniczyła w egzaminie adwokackim jako członek Komisji Egzaminacyjnej. W kwietniu 2010 roku jako członek komisji uczestniczyła w Międzyregionalnym Konkursie Krasomówczym w Olsztynie. Od początku trwania akcji Dni Bezpłatnych Porad Prawnych jest koordynatorem jej na terenie Izby Koszalińskiej, przy czym Izba Koszalińska jest wyróżniana za organizację tej akcji oraz współpracę z lokalnymi mediami, która przyniosła efekty w postaci wielokrotnych wzmianek w prasie na temat akcji.

Adwokat Daniel Morzuch w latach 2009-2012 należał do zespołu wykładowców szkolenia aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, gdzie prowadził seminaria na temat prawa karnego i praw pokrewnych.
Od 2010r. przez okres 2 lat pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, a obecnie jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Prawa Karnego przy Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Przez te wszystkie lata zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę, współpracując z tłumaczami przysięgłymi, notariuszami, komornikami i wieloma sprawdzonymi firmami.